خدمات بیستیا

Header image

خدمات پلتفرم آموزشی (بیستیا):

برگزار کننده تمامی دوره های آموزشی برای دانش پذیران،در مقاطع دبیرستان دوره ی اول ودوم وبرگزاری دوره های دانشگاهی ،هنری،موسیقی،آشپزی و... وهمچنین معرفی نزدیک ترین سالن مطالعه به دانش آموز ومعرفی دوره های بلند مدت در آموزشگاهها.

بازاریابی

در هر کجای ایران که هستید،می توانید پس از ثبت نام در این اپلیکیشن وفرستادن مشخصات ورزومه کاریتان ویک نمونه ویدیو آموزشی به تبلیغ وگسترش کارتان کمک کنیدودر آمد خود را چند برابر کنید

توسعه دهندگی

کلیه دارندگان آموزشگاه ها،اعم از آموزشگاه درسی،فنی وحرفه ای،موسیقی،هنر،آرایشگاهی وآشپزی وشیرین پزی می توانند دوره های خود را از طریق این اپ،در صفحه آموزشگاه ها به اشتراک بگذارند

اپلیکیشن

در این اپلیکیشن استراتژی های کوتاه مدت وبلند مدت طراحی واجرا می شود تا بهترین بازخورد ودر نتیجه جلب بهتر وبیشتر مشتری را فراهم آورد.

مورد اعتماد معلمان و دانش آموزان

تمام کسانی که مهارتی آموزش دارند بستری فراهم شود تا بتوانند به درامد بسیار بیشتر دست یابند. ویا دارندگان آموزشگاه ها و سالن های مطالعه از طریق این اپ بتوانند تمام دوره ها و امکانات خود راتبلیغ کنند واین تبلیغات بصورت کاملا هدفمند وبرای مشتریان هدف باشد.

با بیستیا همکاری کنید

در هر کجای ایران که هستید،می توانید پس از ثبت نام در این اپلیکیشن وفرستادن مشخصات ورزومه کاریتان ویک نمونه ویدیو آموزشی به تبلیغ وگسترش کارتان کمک کنیدودر آمد خود را چند برابر کنید